Featured Blog
Ben Rabinowitz

January 4, 2022

הדמויות המשפיעות בענף השבבים | 12 על 12

לענף השבבים יש זכות בכורה בתעשיית ההייטק הישראלית והוא ממשיך להוות גורם משמעותי ורב במשקל במשק. משבר השבבים הגלובלי תופס את הענף המקומי ברגע מעניין ומהווה הזדמנות גם לחברות ותיקות וגם לשחקנים צעירים, שמנסים להוציא תכונות חדשות ומסקרנות מהסיליקון

Published in Tech12, 04/01/22