Back to News Feed

התחום החם בכנס ג'יי פי מורגן והקרן שמגדילה את ההימור על חברות ביומד

January 14, 2024
קרן הארלי סטייג' אמיתי ונצ'רס (Amiti Ventures), הודיעה על שיתוף-פעולה עם החממה הטכנולוגית AION, בה שותפות מספר חברות תרופות בינלאומיות. החממה פועלת להצמחתן בישראל של חברות חדשניות שיתמודדו עם אתגרי העתיד הבוערים בפיתוח תרופות.
Read the article
Watch the video